Image is not available

At your disposal since 1996

At your disposal since 1996

At your disposal since 1996

Slider

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

Основната цел на услугата е защитата на личността на клиента. Името на номинала се появява върху публичните корпоративни документи на дружеството, докато бенефициарният собственик остава зад кадър.

Издадените от номиналите непублични документи за доверителна собственост защитават правата на бенефициарния собственик върху дружеството. Личните данни за бенефициарния собственик остават скрити, като публичните и правните обстоятелства, при които местните правителствени власти могат да решат разкриването на такава информация, са много ограничени.

Всекидневната бизнес дейност може да си извършва лесно с помощта на пълномощно. Номиналите нямат контрола върху дружеството.

Номинален директор / назначен член може да е физическо или юридическо лице.

Цената за една година предоставяне на номинална услуга е EUR 400.00.

Номинален акционер може да е физическо или юридическо лице.

Цената за една година предоставяне на номинална услуга е EUR 300.00.

Цените може да се различават ако има изисквания за местоживеене и гражданство на номиналите.

Изискванията на процедурите за надлежна проверка на клиентите (т.н. дю дилиджънс) може да се различават в зависимост от юрисдикцията, в която е учредено дружеството и в която живеят номиналите. Вижте RESOURCES.

 

САВА Мениджмънт ООД