Image is not available

At your disposal since 1996

At your disposal since 1996

At your disposal since 1996

Slider

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

БЪЛГАРИЯалтернативна офшорна компания

 

Българско дружество като алтернатива на офшорна компания – дружество, учредено в България и извършващо търговска дейност извън Европейския Съюз (ЕС), или което води търговска дейност поне с една страна, която не се явява държава-членка на Европейския Съюз. Такова дружество е много ефективна алтернатива на класическата офшорна компания или "международно търговско дружество". Всъщност то е обикновено дружество, което плаща само 10% корпоративен данък за приходите, един от най-ниските корпоративни данъци в Европейския Съюз. Обикновено, такова дружество се използва в комбинация с едно или повече офшорни компании като търговски партньори. Ниският корпоративен данък от 10%, ставката от 20% ДДС и опростената корпоративна структура правят българското дружество с ограничено отговорност едно от най-добрите решения за международната търговия.

За повече информация за юрисдикцията, вижте RESOURCES.


Подходящата за целта бизнес структура е дружество с ограничена отговорност. Няма изисквания за националността на директорите и акционерите. Минималния уставен капитал е EUR 1.00 (2.00 лева). Всички дружества трябва да поддържат счетоводство и да подават годишни данъчни отчети и статистически форми.
За повече информация за корпоративните и данъчните закони, вижте RESOURCES.

 

Корпоративен данък – 10% Публичен регистър на собствениците – Да
Минимален размер на внесен капитал – EUR 1.00

Изисквания за идентификация – нотариално

заверено копие на лична карта

Данъчни спогодби – има достъп до 68

Споразумения, вижте RESOURCES.

Информация за притежателя на акциите на

приносител – не приложимо

Време на доставка – 20 работни дни            

Разкриване на бенефициарния собственик

Не приложимо

Минимален брой директори – 1

Декларация за бенефициарния собственик

не е необходима

Местен директор – не е необходим

Документи, съхранявани на адреса на

управление – няма специални изисквания

Местен секретар – не е необходим

Изискване за подаване на годишни данъчни

отчети – да

Корпоративни директори – не разрешени

Изисквания за подготвяне на годишни

данъчни отчети– да

Корпоративни съдружници –разрешени

Изискване за одит на годишни данъчни

отчети – няма

Акции на приносител – не разрешени

Изискванията на процедурите

за надлежна проверка на клиентите

(т.н. дю дилиджънс): вижте

RESOURCES.

Минимален брой съдружници – 1  

Черен списък на FATF – не е в списъка

 

 

ОСНОВЕН ПАКЕТ

 

Услуги за учредяване на дружеството
-   Резервация на име на дружеството
EUR 20
-   Подготовка на учредителни документи EUR 300
-   Подаване на молба в Регистъра ЕUR 55
-   Печат на дружеството EUR 25
   
Услуги за поддръжка на бизнеса                                     
-         предоставяне на регистрационен адрес за една година

EUR 450

 

- помощ при отваряне на банкова сметка EUR 100
   
Общо за първата година:
EUR 950.00
Втора и последващи години:

EUR700.00                 

   
Услуги за поддръжка на бизнеса                                                                     
 
-         предоставяне на регистрационен адрес за една година

EUR 450

 

-   помощ при отваряне на банкова сметка EUR 100
-   помощ при подготвяне на документи за банката
EUR 150

 

 

Цената за счетоводни услуги за втората година ще бъде изчислена допълнително въз основа на бизнес параметрите на дейността на дружеството (броя на документите, регистрация по ДДС, броя на ДДС транзакции, страните в които се извършва бизнес дейност, оборота и др.).

 

Регистрация по ДДС EUR 100
Депозит за счетоводни услуги EUR 550

 

porychai

САВА Мениджмънт ООД