Image is not available

At your disposal since 1996

At your disposal since 1996

At your disposal since 1996

Slider
Начало - 5.0 out of 5 based on 13 votes

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 

Така наричаните „офшорни” компании са просто компании регистрирани в държава, която е юрисдикция с по-ниски данъци, и която не се явява място на живеене, гражданство или юридическия адрес на директорите. Всеки има собствена причина за използване на офшорна компания. Планирането на данъци, запазването на конфиденциалността на бизнеса и защита на активи са само някои от тях.

 

 

Международно търговско дружество обикновено се използва като дружество-посредник между продавача и купувача на стоки или услуги, когато стоките или услугите произхождащи от една страна се продават в друга. С други думи това е обикновено търговско или предлагащо услуги дружество с единствената разлика, че е регистрирано в юрисдикция с по-ниски данъци. Препоръчваните юрисдикции са: Белиз,Британски Вирджински острови (БиВиАй), България, Гибралтар, Хонг Конг, Панама, Сейшели, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Обединено кралство (партньорство с ограничена отговорност).

 

Международно холдингово дружество е дружество, което притежава акции и дялове в други дружества учредени в друга страна или страни. Обикновено целите на холдингово дружество са контрола върху чуждестранна компания, запазване на конфиденциалността на бизнеса, международни инвестиции, увеличаване и реинвестиране на средства, произхождащи от други бизнеси и т.н. Препоръчваните юрисдикции са: Обединеното кралство (дружество с ограничена отговорност), САЩ – корпорация, САЩ – дружество с ограничена отговорност.

 

Европейски компании с ниски данъциобикновена компания учредена в Европейския Съюз, регистрирана по ДДСс разликата, че тя е учредена в държава-членка на Европейския Съюз с по-ниски данъци. Препоръчваните юрисдикции са: България, Кипър, Малта.

 

Дружество, предлагащо финансови услугидружество, регистрирано вудобна за управление юрисдикция с по-ниски данъци с единствената цел предоставяне на лицензирани финансови услуги. Препоръчваните юрисдикции са: Белиз – дружество с лиценз за ФОРЕКС.

 

Защита на активи и имущество – данъчно изгодна бизнес структура учредена в юрисдикция с по-ниски данъци с единствената цел защитата на лични или семейни активи. Препоръчваните юрисдикции са: Панама – частна фондация, Сейшели – частна фондация.

 

САВА Мениджмънт ООД