Image is not available

At your disposal since 1996

At your disposal since 1996

At your disposal since 1996

Slider

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

КАНАДА И НЕЙНИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ (LP’’)

СПОСОБ ЗА МЕЖДУНАРОДНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ С ДОБРА РЕПУТАЦИЯ ПРИ

НУЛЕВА ДАНЪЧНА СТАВКА  

Канада е държава със сравнително стриктна система на данъчно облагане. Въпреки това, канадското законодателство предлага възможност за регистрация и ползване на канадски предприятия с нулева данъчна ставка.

Известни са като дружества с ограничена отговорност (LP).

ПРЕДИМСТВА НА КАНАДСКИТЕ ДРУЖЕСТВАС ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

 • Канадско дружество с висока репутация
 • Без ограничения относно резиденцията на партньорите
 • Възможност за еднолично дружество с ограничена отговорност в случаите когато едно лице е едноличен генерален и ограничен партньор.
 • Отсъствие на ограничение в минималния размер на уставния капитал. Партньорите могат да влизат с всякакви вноски в дружеството с ограничена отговорност
 • Отсъствие на подоходен данък върху печалбата, реализирана от партньорите от дейности извън Канада.
 • Отсъствие на изискването за подаване на данъчна декларация
 • Отсъствие на корпоративен подоходен данък.

най-често канадските ДРУЖЕСТВА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ са използвани за:

 • Регулярно търговско дружество, осъществяващо дейност в Канада, САЩ, Европейския съюз и други юрисдикции с висока степен на регулация
 • Агент, осъществяващ дейност съгласно договор за посредничество. Принципал може да бъде всяко юридическо лице, вкл. дружества, регистрирани в юрисдикции с ниска и нулева данъчна ставка.
 • Разработка на програмно обезпечение и услуги по IT поддръжка, когато основните клиенти се намират в Канада, САЩ и ЕС.
 • Онлайн бизнес (разработка на уебсайтове, маркетингови услуги, аукциони, онлайн магазини и др.)

 

Свържете се с нас, за да получите повече информация и ценова оферта за регистрацията на Вашето Канадско дружество!

 

САВА МЕНИДЖМЪНТ ООД