Image is not available

At your disposal since 1996

At your disposal since 1996

At your disposal since 1996

Slider

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

Кипър, официално Република Кипър, е островна държава в Източно Средиземно море. Кипър е трети по големина и по броя на населението остров в Средиземно море, и държава-членка на Европейския Съюз. Намира се на юг от Турция, западно спрямо Сирия и Ливан, северозападно спрямо Израел, на север от Египет и на изток от Гърция. За повече информация, вижте RESOURCES.

 

Кипърска офшорна компания обикновено се използва за международна търговска и холдингова дейност (Холдинг компания), но също така е подходящо за всякакъв друг вид нерегулирана дейност. Бизнес структурата е частно дружество с ограничена отговорност. За повече информация за корпоративните и данъчните закони, вижте RESOURCES.

 

 

Данък върху печалби от чужбина12,5%

(няма за холдингова дейност)

Публичен регистър на акционери - Да

Информация за бенефициарния собственик

съхранявани при лицензирания регистратор

Мин. платим акционерен капитал –

EUR 2,000.00

Информация за притежателя на акциите на

приносител – не приложимо

Разкриване на бенефициарния собственик

по решение на съда

Данъчни спогодби – да, вижте

RESOURCES.

Декларация за бенефициарния собственик

изисква се

Време на доставка – 20 работни дни            

Документи, съхранявани на адреса на управление

– няма специални изисквания

Минимален брой директори – 1

Изискване за подаване на годишни данъчни

отчети – Да

Местен директор – не е необходим,

но се препоръчва

Изисквания за подготвяне на годишни данъчни

отчети – Да

Местен секретар – не е необходим,

но се препоръчва

Изискване за одит на годишни данъчни

отчети – Да

Корпоративни директори – разрешени

Корпоративни акционери – разрешени

Акции на приносител – не

Минимален брой акционери – 1

Изискванията на процедурите

за надлежна проверка на клиентите

(т.н. дю дилиджънс): вижте

RESOURCES.

Черен списък на FATF – не е в списъка

 

ОСНОВЕН ПАКЕТ

 

ОСНОВЕН ПАКЕТ

 

  - Услуги по регистрация на дружеството:

-         Регистрационни такси

-         Регистрационен адрес за първа година

-         Фиксиран държавен данък за текуща година (350 Евро)

-         Апостилиран комплект регистрационни документи


 

Първа година: EUR 2,550.00*     

Втора и последващи години: EUR 1,250.00**

*Фиксиран държавен данък за текуща година (350 Евро) включен в цената;

** Фиксиран държавен данък за втора и следващи години (350 Евро) не е включен в цената.

porychai

САВА Мениджмънт ООД